Kişisel Verilerin Korunması ve Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Bilgilendirme Metni

İşbu KVKK Uyarınca Bilgilendirme metni temel olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca;

Gymhams Sportswear’in (“Gymhams”) www.Gymhams.com internet sitesi (“Site”) aracılığı ile ne tür veriler topladığını, toplanan verilerinizin nasıl kullanıldığını ve Gymhams’ın verilerinizi kimlerle paylaşabileceğini, Gymhams’ın işlediği veriler üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi ve Elektronik ticari ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerinizi nasıl değiştirebileceğinizi açıklamaktadır.

Kişisel Verilerinizi Neden İşliyoruz? Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Siz Üyelerimize daha iyi hizmet verebilmek; sipariş süreçlerinizi yürütmek, tamamlamak ve sizlerle ilgili iletişimi sağlamak; sizlere ürünler, hizmetler, kampanyalar ve promosyonlarla ilgili bilgi vermek; alışveriş tercihlerinizi daha iyi anlamak, trend analizleri ve istatistiksel analizler yapmak ve Site’nin güvenliğini güçlendirmek amacıyla ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili kanunların ikincil mevzuatları da dahil olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimizi yerine getirme amacıyla adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, T.C. kimlik numaranız, vergi kimlik numaranız, kişisel ilgi alanlarınız, fatura ve teslimat adresleriniz; sosyal medya hesaplarıyla bağlanmanız durumunda o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verilen bilgiler de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Üyeyi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik birtakım verilerinizi işlemekteyiz.

Bu veriler haricinde, Site ziyaret sıklığı ve zamanları, sipariş verilme zamanları ve sipariş anındaki IP adresi, ziyaret edilen ürün sayfalarının ve sipariş verilen ürünlerin istatistikleri gibi kişisel bilgi içermeyen toplu istatistiksel verileri de ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz etmek ve anlamak amacıyla toplanmakta ve işlemekteyiz.

Bu kişisel verileri Sitede sunduğumuz hizmetlerden yararlanabilmeniz adına, açık rızanıza istinaden, sizinle yaptığımız sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması halinde veya temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için veri işlemenin zorunlu olduğu hallerde, işbu KVKK Uyarınca Bilgilendirme ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile uygun bilgi güvenliği tedbirlerini de alarak işlemekte ve saklamaktayız.

Veri bankasında topladığımız birtakım verilerinizi, belirli aralıklarla gönderilecek olan dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri sınıflandırma çalışmaları için ve ilgili hukuki düzenlemelere uygun bir şekilde kullanmaktayız.

Ürün bedelini ödemek için kredi kartı kullandığınızda, kredi kartınızın numarasını, kredi kartınızın son kullanma tarihini, CVV2 kodunu ve benzer bilgilerin bankalar ile paylaşılması kabul etmiş olursunuz. Bununla birlikte, sipariş oluşturma esnasında kullanılan kredi kartı ve/veya banka kartı bilgileri hiçbir şekilde sistemlerimizde saklanmamaktadır.

Gymhams, sonlandırılan üyelik hesabına ait her türlü kaydı anonimleştirmek şartıyla saklamakta serbesttir. Veriler, anonimleştirildiklerinde bir kişiyi belirleyici olma özelliğini yitirmektedir ve bu anlamda kişisel veri olarak değerlendirilmemektedir. Üye anonim hale getirilmiş kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

Kişisel verilerinizi, hizmetlerimizi sunmak amacıyla iş birliği yaptığımız üçüncü kişilerle (kargo, gönderi, çağrı merkezi, veri tabanı vb. hizmetleri sunan şirketlerle) ve kanuni yükümlülüklerimizin gereği olarak devlet mercileri ile paylaşabiliriz. Gymhams, Siteyi ziyaretinize veya üyeliğe ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; güvenliğiniz ve Gymhams’ın yasalar karşısındaki yükümlülüklerin ifası amacıyla yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir. Bununla birlikte, kişisel verilerinizi yukarıda sayılan faaliyetler ve ilgili mevzuatın gerektirdiği haller haricinde hiçbir şekilde ticari bir amaçla kullanmayacak veya üçüncü kişilerle paylaşmayacağız.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir ve Bu Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Gymhams, kanuni olarak saklaması gereken Üye bilgilerini saklamakla yükümlüdür. Bununla birlikte Üyenin her zaman kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi talep etme hakları saklıdır.

Gymhams tarafından kişisel verilerinizin işlendiği ve Gymhams’ın verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde KVKK’nın 11. maddesi gereği Altınşehir Merkez Mahallesi, Yan Yol Caddesi, No: 32, 34494 Başakşehir/İstanbul adresine yazılı başvuruda bulunarak veya “info@Gymhams.com” adresine, kayıtlı elektronik posta (KEP) adres, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bizimle üyeliğiniz sırasında paylaşmış olduğunuz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan e-posta adresini kullanmak suretiyle e-posta göndererek kişisel verilerinizin;

Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;

Kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme;

Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme;

Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme;

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;

Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Şirket’in söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;

Şirket’ten, yine Şirket tarafından yetkilendirilen ve kişisel verileri işleyen üçüncü kişilerin bu bölüm kapsamındaki haklarınıza saygı duymasını sağlamasını talep etme;

Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve;

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz.

Üyelik ve iletişim tercihlerinizi her zaman sisteme giriş yaparak güncelleyebilirsiniz.

Kişisel Verileriniz Hangi Süreyle Saklanmaktadır?

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren 1 yıl; ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz şirketimiz tarafından veya talebiniz üzerine silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Kişisel Verileriniz Nasıl Korunmaktadır?

Gymhams, kişisel verilerin korunmasına büyük önem vermektedir. Gymhams, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır.

Gymhams, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli fiziki, teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Gymhams’ın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Siteye ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Gymhams bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

Değişiklikler

Gymhams, işbu KVKK Uyarınca Bilgilendirmede her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni hüküm ve/veya politikaların Sitede yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. Böyle bir değişlik halinde, siz Üyelerimize gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

Üyelik Sözleşmesi

Bir taraftan Bahçelievler Mah. Zevkli Sokak no: 6b adresinde mukim Gymhams (Aşağıda kısaca “Gymhams” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta www.Gymhams.com internet sitesi (“Site”) üyesi (“Üye”) arasında aşağıdaki şartlarda iş bu sözleşme akdedilmiştir.

Sözleşmenin Başlangıcı

Üye, Sitede kayıt işlemlerini tamamlayıp, e-posta adresini onayladıktan sonra işbu Sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile e-posta adresini ve şifresini girerek Siteyi kullanmaya başlayabilir.

Sözleşme’nin, bir tüzel kişi adına akdedilmesi halinde, Sözleşmeyi akdeden kişi, söz konusu tüzel kişi adına bu tür bir işlem gerçekleştirmek için yetkili olduğunu, aksi halde (yetkisiz işlem yapması durumunda), bundan sonra yaptığı/yapacağı sonuç doğurucu tüm işlemlerden ötürü şahsen sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş olmaktadır.

Üye, Siteyi kullanmaya başladığı andan itibaren Sözleşme’nin tüm şartlarını kabul etmiş sayılacağını ve bu şartların kendisi için bağlayıcı olacağını kabul eder. Gymhams, aşağıda belirtilen koşulları, mevzuat veya işbu Sözleşme uyarınca gerektiği zaman, kendi takdiri üzerine değiştirme ve değişiklikleri Üyeye bildirme hakkını saklı tutmaktadır.

Üyenin Hak ve Yükümlülükleri

Site, siteye üye olan herkesin kullanımına açık bir sitedir. Site üzerinden verilen hizmetler ücretsizdir.

Üye, Siteyi kullanımında, sözleşmede yer alan tüm şartlara ve Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye, Sitede sunulan hizmetlerden yararlanırken, Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun, Kanun Hükmünde Kararnameler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Gymhams’ın hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirime uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve kanunlara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üyeye aittir.

Üye, işbu Sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı fiili nedeniyle Gymhams’ın uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin edecek olup; Gymhams, Üyenin Sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat, idari/adli para cezaları için Üyeye aynen rücu hakkını haizdir.

Üye, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin Siteyi kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı eylemlerde bulunamaz; sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlarla yükleyip kilitleyemez, verileri yanıltıcı girişimlerde bulunamaz; aksi takdirde üyeliğinin sonlandırılacağını ve bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstleneceğini kabul eder.

Site içerisinde yapılan yazışmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır ve Gymhams tarafından önerilmektedir. Yazışmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından ve silinmesinden Gymhams sorumlu tutulamaz.

Üye, Sitede kayıt yaptırırken veya alışveriş yaparken verdiği kişisel ve diğer bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin doğru olmaması halinde Gymhams’ın bu sebeple uğrayacağı tüm zararları eksiksiz ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

Sitede, ziyaretçilere bilgi ve kolaylık sağlamak amacı ile yer alan linkler (farklı internet sitelerine yönlendiren bağlantılar) ile ilgili riskler Üyeye aittir. Gymhams tarafından bu linklere site içeriğinde sadece ziyaretçilere bilgi ve kolaylık sağlamak amacıyla yer verilmektedir.

Sitede sunulan görsel, yazınsal içerik, kişisel kullanım içindir. Site’nin içeriğinde yer alan bütün yazıların, grafiklerin, fotoğrafların, videoların, animasyonların, seslerin her türlü hakkı saklıdır; aksi belirtilmedikçe, ticari ya da kişisel amaçlarla, izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Gymhams’ın izni olmaksızın, Sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya link vermek yasaktır.

Üye, Gymhams’ın Sitede yer alan telif haklarına tabi çalışmalarını hiçbir surette kullanamaz, yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, işleyemez, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz, hazırlayamaz. Aksi takdirde, Üye, Gymhams’ın uğramış olduğu veyahut uğrayabileceği tüm zararlardan sorumlu olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı Gymhams’a ait olan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

Üye, Siteden kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden telif hakkı, ticari marka ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki notları silemez veya çıkartamaz.

Site kullanıcılarının birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri, kişilerin kendi sorumluluğundadır.

Gymhams, Üyenin Sitede sunulan hizmetlerden yararlanabilmek için Site üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil ilgili diğer mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. Gymhams, bu kapsamda Üyenin sağladığı kişisel verileri Sitede yer alan Gizlilik ve Çerez Politikasına uygun olarak toplamakta, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 12’ye uygun olarak güvenliğini sağlamakta, muhafaza etmekte, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Gizlilik ve Çerez Politikası, işbu Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır. Üye, Sitede sunulan hizmetlerden faydalanarak ve/veya bir hesap oluşturarak Gizlilik ve Çerez Politikasında belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir. Kişisel verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarınızla ilgili olarak daha fazla bilgi için Gizlilik ve Çerez Politikamızı inceleyebilir ve info@Gymhams.com adresine elektronik posta göndererek haklarınızı kullanabilirsiniz.

Gymhams’ın Hak ve Yükümlülükleri

Aşağıda belirtilen durumlarda, Gymhams’ın kanundan doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemleri iptal etme, Üyenin kullanımını durdurma, Üyenin üyeliğine son verme, işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır:

Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olmayan bilgilerin Siteye kaydedilmesi durumunda;

Sitede yer alan çalışmaların ve verinin kısmen veya tümüyle kopyalanarak kullanılması veya kullanılmaya çalışılması durumunda;

Üyelere, Gymhams tarafından siteye üye olması nedeniyle verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin kullanım haklarının, üçüncü kişilerle paylaşılması durumunda, şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından doğrudan Üye sorumludur. Aynı şekilde, Üye, internet ortamında bir başkasının IP adresini, e-posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgilerini kullanamayacağı gibi diğer Üyelerin özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük üyeye aittir;

Site’nin genel güvenliğini tehdit edecek, Site’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi durumunda;

Üyenin, Gymhams kampanyalarının, satış sisteminin veya Site’nin herhangi bir açığından (teknik vs.) faydalanarak Gymhams’a zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması şeklinde satış sisteminin veya Site’nin kötüye kullanılmasının Gymhams tarafından tespit edilmesi durumunda,

Üyenin, Siteyi kullanımında veya alışverişte, Sözleşmede yer alan tüm şartlara ve Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki mevzuata aykırı hareket etmesi durumunda.

Gymhams, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, hizmetin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkı saklı kalmak kaydıyla ve teknik arızalar dışında, Üyeyi sözleşme konusu hizmetlerden yararlandırılacağını, Üyenin paylaşıma açtığı bilgileri yasal zorunluluklar ve belirtilen durumlar hariç üçüncü kişilerle paylaşılmayacağını taahhüt eder. Üyenin, Site’nin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya resmi makamlardan, Üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, Gymhams, ilgili Üyenin kişisel bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.

Üye, yukarıda sayılan hükümlere uygun hareket edecektir. Aksi takdirde Gymhams’ın iş bu Sözleşmeyi derhal feshetme hakkı bulunmaktadır. Üye ise iş bu Sözleşmeyi onaylayarak Siteyi kullanmaya başladığı andan itibaren okuyup bilgi sahibi olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.

Sözleşme’nin Devri, Kapsamı, Süresi ve Yürürlük

Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya Sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz olacaktır.

Üye, Gymhams’ın gerekli görmesi halinde, Üyeye sebebini bildirmek kaydı ile, Site üyeliğini iptal edebileceğini ve işbu Üyelik Sözleşmesi’ni feshedebileceğini peşinen kabul eder.

Gymhams taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu Sözleşmede istediği anda ve önceden bildirmeksizin tek taraflı değişiklikler yapabilir. Gymhams’ın, Site’nin nihai amacı ve sunduğu hizmetler temelde aynı kalmak kaydı ile; her zaman, herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, Sitede yayımlanan fiyatlar da dahil olmak üzere hizmetin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkı vardır. Gymhams, gerek gördüğü takdirde, aynı link altında, güncellenmiş üyelik şartlarını tarih güncellemesi ile birlikte Sitede yayınlayacak, Üyeye de bildirimde bulunabilecektir. Güncellenmiş üyelik şartları, Sitede yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanacak olup, Sitenin veya hizmetlerin kullanımı o andan itibaren yeni üyelik şartlarına bağlanmış olacaktır.

Site’nin belirli yerlerinde, ilgili bölüme özgü farklı kurallar ve yükümlülükler belirlenebilir. Bu bölümleri kullanan Üye, ilgili kuralları okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Üye, Gymhams’ın Sözleşmeyi üçüncü kişilere devredebileceğini ve işbu Sözleşme ile, Borçlar Kanunu’nun 205’inci maddesi uyarınca Sözleşme’nin devrine şimdiden izin verdiğini gayrıkabilirücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Genel Hükümler

İşbu Sözleşme’nin geçerliliği, yorumu ve ifası Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Üyenin Siteye üye olurken bildirdiği e-posta adresi, işbu Sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal tebligat adresi olarak kabul edilir.

Taraflar, mevcut e-posta adreslerindeki değişiklikleri 3 (üç) gün içinde diğer tarafa bildirmedikleri takdirde, eski e-posta adreslerine yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

Üyenin kayıtlı e-posta adresi kullanılarak yapılan her türlü bildirimin, e-postanın Gymhams tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra Üyeye ulaştığı kabul edilecektir. Üye, işbu Sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Şirket Bilgileri

Ek bilgi almak için www.Gymhams.com’a aşağıda yer alan iletişim bilgileri ile e-mail adresi üzerinden istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.

Gymhams

Adres: Bahçelievler Mah. Zevkli Sokak no: 6b Pendik / İstanbul

Müşteri Hizmetleri: info@Gymhams.com

Mersis No: 

Çerez (Cookies) Politikası

Çerezler, ziyaret ettiğiniz web siteleri tarafından oluşturulan dosyalardır. Çerezler, site tercihleriniz veya profil bilgileriniz gibi göz atma bilgilerini depolar. Çerezler, Siteyi ziyaret ettiğinizde, internet tarayıcınız tarafından yüklenir ve Siteye girmiş olduğunuz cihazda saklanır. Çerezler ziyaretiniz sırasında yapacağınız taramaları kolaylaştırmak ve Siteyi kullanıcı dostu kılmak için gereklidirler ve cihazınıza herhangi bir zarar vermezler.

Gymhams, size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, Site’nin içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; Site üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya Site üzerindeki üyelik kullanım geçmişinizi izlemektedir. Gymhams, çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda Site üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir. Söz konusu eşleştirme ve kullanma yalnızca işbu Gizlilik ve Çerez Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dahilinde kalacaktır.

Gymhams, çerezleri ayrıca; arama motorlarını, Siteyi ve/veya Gymhams’ın reklam verdiği web sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size sunabilmek amacıyla kullanabilir. Gymhams bu reklamları sunarken, Gymhams’ın sizi tanıyabilmesi amacıyla tarayıcınıza bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir. Siteyi ziyaretleri sırasındaki kullanıcıların deneyimini iyileştirmek amacıyla tarafımızdan talep edilen hizmetleri sunmak için harici kuruluşlar tarafından kullanılan ve yönetilen ve “üçüncü taraf çerezleri” hariç Sitede çerezlerde depolanan bilgiler özel olarak yalnızca Gymhams tarafımızdan kullanılırlar. Bu “üçüncü taraf çerezlerinin ana kullanım amaçları erişim istatistikleri elde etmek ve gerçekleştirilen ödeme işlemlerinin güvenliğini garanti etmektir.

Şifreniz veya kredi ya da banka kart bilgileriniz gibi hassas nitelikteki bilgileri kullandığımız çerezlerde depolamamaktayız.

Gezinme bilgilerinizi toplama amacıyla kullandığımız çerezler hakkında bilgi, Siteye ilk defa giriş yaptığınızda pop-up ekran ile verilecektir.

Yukarıda belirtilen sınırlamaları göz önünde bulundurarak Sitede çerez kullanımını önlemeyi tercih ederseniz öncelikle tarayıcınızdaki çerez kullanım özelliğini devre dışı bırakmanız sonra da bu Site ile ilişkilendirilen kaydedilmiş çerezleri silmeniz gerekecektir. Çerez kullanımını önleme seçeneğini dilediğiniz herhangi bir anda kullanabilirsiniz. Bununla birlikte, çerezleri önlemeniz, Sitede sunulan birtakım hizmetlerden faydalanamama gibi sonuçlar doğurabilecektir.